Kære klubber

 

Nye vinde fra Danmark Idræts Forbund

Dansk Karate Forbund er i en rivende udvikling. Vi er det største kampsportsforbund med det højeste medlemstal og den største fremgang.

Vi skriver til Jer, for at sætte Jer bedre ind i hvordan spillereglerne fra DIF er fundamentalt forandret. Det har tvunget os til en række tiltag i fremtiden, som I blandt andet kan se ud af det forslag vi har stillet til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslaget kan ses i dette brev.

Førhen skulle specialforbundene jagte en masse points til fordelingsnøglen og iværksætte en masse aktiviteter, der siden skulle indberettes og godkendes af DIF. Det var derfor, vi før havde en udviklingskonsulent. Vores økonomiske støtte fra DIF var direkte afhængig af hvor mange af disse aktiviteter vi kunne producere og få godkendt.

Fremadrettet skal det enkelte specialforbund lave 4-årige strategiaftaler med DIF, som sætter rammen for vores økonomiske støtte. Det betyder at forbundene i højere grad selv kan bestemme, hvilke aktiviteter vi kan drive og udvikle. I den forbindelse har DIF lavet en analyse af det enkelte specialforbund og påpeget faktorer for Dansk Karate Forbund:

·        Vi er for afhængige af DIF-midler

·        Vi har for få ansatte til at drive forbundet

·        Vores egenkapital er for høj

 

Den økonomiske konsekvens af DIF’s analyse

Vores omsætning er alt for lille, fordi vi næsten kun har de midler vi får fra DIF. Vi får knap 2,1 mio. i tilskud årligt fra DIF. Derudover bliver der indløst cirka 4.000 licenser fra vores 12.000 medlemmer. Licensen koster 100,- og heraf betaler DKarF 50,- til Tryg for den ulykkesforsikring som følger med licensen. Der bliver indløst klublicenser for knap 50.000,-. Det betyder at vi kun får tilført 250.000,- til vores økonomi fra medlemsklubberne. Og da vores breddepulje er på 320.000,- vil vi ganske enkelt ikke kunne fortsætte med drive forbundet med det nuværende aktivitetsniveau hvis vi ikke gør noget. Til sammenligning indløser Dansk Taekwondo Forbund cirka 8.000 licenser til 200,- stykket.

Vi har ikke tænkt os at vores forbund skal gå ned i gear. Tværtimod. Men hvis vi ikke gør noget, vil det ske. Hvis vi ikke ansætter hvad der svarer til en ekstra fuldtidsstilling, vil DIF ikke give os de samme midler som vi har fået før, da de så ikke har tillid til at vi kan løfte opgaven. Og hvis vi ikke hæver vores indtægter vil vi blive tvunget til at skære i budgettet for at få råd til en fuldtidsstilling som med løn, pension, udgifter osv. vil beløbe sig til cirka 500.000,- årligt.

 

En nødvendig licensstigning

Derfor har vi valgt at hæve licensen til et niveau man også ser i andre forbund. Forbundsandelen på 50,- har været uændret siden tidernes morgen og er helt utidssvarende i forhold til stigningen i de udgifter, som er nødvendige for at drive et moderne forbund.

Bestyrelsen foreslår derfor at den individuelle medlemslicens hæves fra 100,- til 200,-

 

Differentieret medlemskab (A, B og C-medlemskab)

Vores egen analyse viser også, at der nødvendigvis ikke er sammenhæng mellem hvor meget klubberne betaler i licenskroner, og hvor meget de benytter sig af forbundets dyre aktiviteter.

Derfor har vi foreslået et differentieret medlemskab for at skabe retfærdighed. Så de klubber, der fx har udøvere på talentcenter og landshold eller vil låne måtter eller søge breddepuljen, bliver nødt til at indløse licenser på alle deres medlemmer og tegne et A-medlemskab, som giver adgang til dette. For vi har naturligvis forståelse for, at ikke alle klubber ønsker at tage del i vores elite-eller stævneaktiviteter.

Kan man nøjes med at deltage i kurser og stævner kan man tegne et B-medlemskab, som kun kræver minimum 25 licenser.

Eller man kan vælge et passivt medlemskab (som kun kræver det årlige klubkontingent på 500,-) hvis man er tilfreds med blot at kunne ringe til sekretariatet eller bestyrelsen for at få hjælp samt kunne bryste af sig af at være en del af DKarF, DIF og den olympiske karate som fx betyder, at alle trænere automatisk er forsikret (gennem DIF).

Der er en del medlemsklubber, som ikke benytter sig af forbundets tilbud. Vi må erkende at vi ikke har kunnet gøre forbundet relevante nok i deres øjne. Så derfor er det i samarbejde med DIF et satsningsområde i vores nye strategiaftale i fremtiden - men det kræver ressourcer.

 

Hvordan får klubberne råd til licensstigningen og et A-medlemskab?

De fleste af de klubber, som i forvejen indløser licenser til alle, vælger at opkræve pengene fra medlemmerne over kontingentet. En licens til 200,- svarer til en kontingentstigning på knap 17 kroner om måneden i forhold til ikke at indløse licenser overhovedet. Og det har de fleste råd til. Erfaringerne fra de klubber, som allerede benytter sig af denne model viser, at enkelte stiller spørgsmålstegn til ændringerne i starten, men det bliver hurtigt den nye praksis og klubben kan så glæde sig over de mange breddepenge de kan søge, den indflydelse via stemmer til generalforsamling den får, og de muligheder det giver i fremtidens forbund.

Så bestyrelsen håber meget på forståelse og støtte til disse tiltag både til Generalforsamlingen og i fremtiden.

 

Fremtiden hos DKarF med flere ansatte

Vi har fået 2 strategiske spor godkendt af DIF:

1.      Klubudvikling

2.      Talent-og elite

Ambitionen er at ansætte en udviklingskonsulent på halv tid for at varetage det første spor og en sportschef på halvtid til det andet spor.

Det vil give en uhørt sammenhængskraft i forbundet, at der udover en fuldtidsansat Forbundssekretær vil være 2 faste medarbejde til at være kernen i den daglige drift. Det er desuden nødvendigt for at DIF vil bibeholde deres tilskud på vores nuværende niveau.

Vi skal indsamle al den erfaring som ligger i klubberne, og sørge for at den når ud til klubberne der hvor behovet er. Forbundet skal kunne tilbyde hjælp til hvordan man håndterer medlemsdatabaser, hjemmesider, søgning af fonde, rekrutterer frivillig arbejdskraft, håndterer integration, bliver mere professionelle, ansætter deres trænere – der er kun de begrænsninger vi selv sætter.

Det sportslige niveau skal også løftes så vi ikke mister terræn til alle de nationer som allerede nu er i gang med deres OL-vision. Derfor har vi også taget kontakt til Team Danmark, for (forhåbentlig) at komme under deres vinger igen.

Vi håber at dette skriv kan være med til at kaste lys over de udfordringer og beslutninger vi står overfor.

Bestyrelsen står selvfølgelig til rådighed til besvarelse af spørgsmål klubberne måtte have. Kontakt Formand Thomas Bjuring på 22 47 44 49 eller Sekretariatet på 46 26 27 80.

Mvh Bestyrelsen DKarF

 

 

Brøndby 08.marts 2017

 

Forslag fra bestyrelsen – differentieret medlemskab og forhøjet licens

 

Der skal stemmes om forslaget som en samlet helhed. Motivation for forslaget er medsendt.

 

Bestyrelsen foreslår at den individuelle medlemslicens hæves fra 100,- til 200,- om året.

 

Bestyrelsen foreslår indførelsen af et diffentieret klubmedlemskab med termerne A, B og C-medlemskab. Et A-medlemskab stiller større forpligtelser men giver også adgang til mere. Herefter følger B og så C. Klubberne kan frit vælge det medlemskab som passer til deres behov. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen senest 1.februar.

 

·        A-medlemskab: klubben skal indløses licenser på alle medlemmer af foreningen

·        B-medlemskab: klubben skal indløse minimum 25 licenser

·        C-medlemskab: ingen krav om licenser

 

Det er den til enhver tids siddende bestyrelse som bestemmer hvilke fordele de forskellige medlemskaber giver adgang til, da man ikke kan forudse hvilke tilbud vi kommer til at have i fremtiden. Det er også den til enhver tids siddende bestyrelse som bestemmer hvordan medlemskabets administrativt skal kontrolleres. Det er den nuværende bestyrelses intention at følgende tilbud skal kædes sammen med medlemskaberne:

 

·        A-medlemskab: giver adgang til alle forbundets tilbud

·        B-medlemskab: giver adgang til deltagelse i stævner og kurser, søgning af midler fra uddannelsespulje, godkendelse af dangrader i WKF, adgang til det kommende voucher-system (se forklaring nederst) men IKKE adgang til talent-og elitearbejde, breddepuljen samt logistisk støtte til egne afholdte stævner herunder hjælp fra dommere og officials og lån af stævneudstyr herunder måtter.

·        C-medlemskab: et form for passivt medlemskab som medfører de fordele, der er ved at være en del af Danmarks Idræts Forbund, man har også adgang til rådgivning fra sekretariat, bestyrelse og udvalg men man kan ikke deltage i aktiviteter selvom man indløser licenser på sine medlemmer.

 

Forklarende note til Voucher-system:

·        for at aktivere klubberne mere i forbundet og for at gøre licenserne mere attraktive indfører bestyrelsen et system hvor klubberne får tildelt vouchers (kuponer) i forhold til hvor mange licenser de indløser. Disse vouchers kan bruges til mange forskellige ting og vil blive konstant videreudviklet – det kan fx bruges til at komme gratis på trænerkurser, få besøg af landstræner eller sportschef, gratis tilmelding til DM, klubudviklingsprojekter og mange andre ting. Konceptet er under udvikling og vi modtager gerne input.

 

Bestyrelsen DKarF

 

 

Seneste nyt


ANKOMMET til EKF Senior EM, Novi Sad i Serbien
13 kæmpere og 5 trænere, coaches mm. fra Dansk Karateforbund afsted til det 53rd EKF Senior Championships i Novi Sad, Serbien.
9. maj 2018


2.indkaldelse til Generalforsamling 2018
Dansk Karate Forbund inviterer til ordinær generalforsamling i Ishøj lørdag 19.maj 2018 kl.13 i Ishøj Idrætscenter
3. maj 2018


Katrine Pedersen er nummer 1 på verdensranglisten
Katrine er som den første kvindelige dansker nogensinde nummer et på verdens ranglisten. Det blev hun efter en fantastisk sejr ved Karate 1 Premier League i Rabat, Marokko. Her vandt hun 5-0 over Iryna Zaretska fra Azerbaijan i finalen.
2. maj 2018


Dansk Karate Forbunds eliteudvalg inviterer til et åbent kaffemøde om talent og elite arbejdet i Danmark
I kan være med til at sætte Dansk Karate Forbunds talent og elite arbejde i et endnu højre gear
26. april 2018


Kan Danmark udvikle verdens bedste karate atleter?
Talentudviklingen i Dansk karate er i særklasse. Resultaterne igennem de sidste 10 år taler et tydeligt sprog. Siden 2008 har historien vist samme billede. Om det har været EM eller VM, så har unge atleter fra Danmark sat dagsorden, og vist vejen frem internationalt.
21. april 2018


Guld til Katrine
Katrine viste igen storform her kort tid inden senior EM ved at vinde guld ved Premier League - Rabat, Marokko
9. april 2018


Hvor skal DM afholdes i 2019

Forbundet har besluttet at sætte DM 2019 i udbud. Datoen bliver annonceret senere. Klik og læs mere.
25. marts 2018


Tilskud fra breddepuljen, part 18: Halsnæs Karate-Do kumiteseminar21. februar 2018


Stor dansk succes ved U21 EM i Sochi
Danmark gjorde sig igen bemærket ved det netop overståede U21 EM i Sochi, Rusland. Med 10 medaljekampe og 6 medaljer var mesterskaberne absolut en succes for det danske karatelandshold, som nu igen kan bryste sig af, at have en Europamester, idet Michel Corbalan gik hele vejen i U21 -84kg.
16. februar 2018


Tilskud fra breddepuljen, part 16: Træningslejr Egedal Karate Klub6. februar 2018


Tilskud fra breddepuljen, part 17: Allerød Karate Dojo klubmesterskab6. februar 2018


Tilskud fra breddepuljen, part 15: Sportskarate Cup 20. maj 201730. januar 2018


Shobu Ippon uddannelse30. januar 2018


1.indkaldelse til Generalforsamling
Lørdag d.19.maj afholdes der Generalforsamling i Ishøj. Læs i 1.indkaldelse hvem som er på valg.
22. januar 2018


Angående DM
Bestyrelsen informerer:

Til det kommende DM i Holstebro vil det være muligt for kæmpere at deltage i både wkf-kumite samt shobu ippon.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle klubberne dyste ved forbundets flagskib, som løber af stablen 23.-25.marts i Gråkjær Arena.
18. januar 2018


Nye Licensinstruktører
Greve Karate Klub dannede rammen for forbundets Licensinstruktørkursus. 19 kursister bestod den afsluttende prøve
14. januar 2018


DEN STORE ELITESAMLING
Lørdag den 6. januar afholder Dansk Karate Forbund en stor fælles samling for alle landshold og talentcentre
18. december 2017


Dansk Karate Forbund får 252.000 kroner i Team Danmark-støtte i en satsning frem mod OL i 2020.
Dansk Karate Forbund var eneste nye forbund på listen over specialforbund, der i 2018 kan se frem til at modtage støtte fra Team Danmark.
13. december 2017


Danmark vandt VM guld og VM sølv
Lørdag den 28. oktober 2017 blev en historisk dag for dansk karate. 35 år efter den første danske VM-medalje kom i hus, vandt vi både en VM-sølv og en VM-medalje af fineste karat.
27. november 2017


Sølv til Katrine på Okinawa
Katrine Pedersen viste endnu engang verdensklasse da hun ved Karate 1 - Serie A på Okinawa kæmpede en flot sølvmedalje i hus.
27. november 2017