Er det kun licenser gennem et A-medlemskab, som medfører forsikringer?
- Nej, alle individuelle licenser (uanset medlemskab) indeholder vores ulykkesforsikring

Min klub består kun af 20 medlemmer. Kan jeg så ikke opnå B-medlemskab?
- Nej teknisk set ikke, men det er kun en fordel. Ved at tegne 20 licenser opnår klubben A-medlemskab.

Jeg er I tvivl om hvilke stævner de forskellige medlemskaber giver adgang til?
- A- og B-medlemskab giver adgang til DM. A-, B- og C-medlemskab giver adgang til Shobu Ippon DM.
Stævner støttet af DKarF kræver som minimum et C-medlemskab.

Hvorfor er der indført differentieret medlemskab? 
- For at skabe mere retfærdighed i hvilke klubber som hjælper forbundet med at bære den økonomiske byrde og hvilke tilbud man får adgang til.

Hvorfor er licensen steget til 200,-? 
- Forbundet er blevet pålagt af DIF, at ansætte flere medarbejdere til at løfte de strategiaftaler, som er indgået og som skal sikre forbundet et økonomisk tilskud fra DIF. De har påpeget, at vores indtægt fra medlemsklubberne er alt for lav. Derfor er licensen sat i vejret, så vi har råderum til at ansætte både en sportschef og en Bredde- og Udviklingskonsulent uden at det går udover de eksisterende aktiviteter.

Hvornår skal medlemskabet tegnes? 
- Senest 1.februar

Hvornår skal jeg indløse licenser? 
- Senest 1.februar

Må jeg tegne flere end 25 licenser selvom jeg kun er B-klub? 
- Ja der er ingen begrænsninger.

Må jeg tegne licenser hvis jeg er C-klub? 
- Ja der er ingen begrænsninger

Må jeg tegne licenser hvis jeg er har et Passivt-medlemskab?
- Ja der er ingen begrænsninger

Hvornår kan man skifte medlemskab? 
- I princippet skal man vælge medlemskab for et år ad gangen. Henvend jer til Bredde- og Udviklingskonsulenten ved specifikke udfordringer.

Min klub vil gerne sikre, at alle medlemmerne er dækket af ulykkesforsikring. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Så skal du vælge et A-medlemskab

Min klub vil gerne have udøvere på talentcenter eller landshold. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Så skal du vælge et A-medlemskab

Min klub vil gerne kunne låne udstyr og dommere til vores stævne. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Så skal du vælge et A-medlemskab

Min klub vil gerne deltage til DM og andre stævner støttet af DKarF. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Så skal du vælge et B-medlemskab som minimum. Hvis der ønskes deltagelse til Shobu Ippon DM, er et C-medlemskab tilstrækkeligt. 

Min klub vil gerne kunne sende trænere på uddannelser i DKarF. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Så skal du vælge et B-medlemskab som minimum

Min klub vil gerne have vores dangrader godkendt af WKF. Hvilket medlemskab skal jeg vælge? 
- Alle medlemskaber giver adgang til ansøgning om godkendelse af dangrader i WKF.

Er det alle medlemmer i klubben der skal have licens for at blive A-klub? 
- Ja, alle aktive medlemmer.

Det virker dyrt for klubben at indløse alle licenserne?
- Stort set alle klubber vælger at trække pengene via medlemmernes kontingent. Simpelthen skrive ind i vedtægterne, at alle medlemmer skal have licens og derved ulykkesforsikring og adgang til forbundets aktiviteter, samt at licens lægges oveni prisen for kontingent. 200 kroner svarer til blot cirka 17 kroner om måneden i kontingentforhøjelse. Så har klubben adgang til alle forbundets aktiviteter, kan søge alle puljemidlerne og har maksimalt antal stemmer til generalforsamlingen.

Vi har elever som kun har trænet 1 måned og så meldt sig ud igen. Skal de også indløse licens ved A-medlemskab? 
- Nej. Alle dem som er medlem 1.februar skal tegne licenser. Som udgangspunkt er det alle medlemmer, man indberettet til CFR (Centrale Forenings Register), der skal indløses licenser på. 

Hvilke krav har CFR og DIF til hvornår man er et medlem? 
- Du skal betale kontingent i minimum 3 måneder og være aktivt medlem. Dit kontingent skal svare til den ydelse du får, dvs. du kan ikke betale 1 krone for et års medlemskab. Du skal tilbydes kontinuerlig træning minimum 1 gang om ugen, dvs. du kan ikke have medlemmer som kun bliver tilbudt træning 1 gang om måneden. Derudover skal du have adgang til generalforsamlingen.

Vi tager løbende medlemmer ind. Skal jeg også indløse licenser på dem løbende? 
- Nej, det er ikke nødvendigt, men kan gøres. Som A-klub skal man indløse licenser 2 gange. 1.februar og 1.oktober. Så alle de medlemmer, der er blevet indmeldt løbende efter 1.februar kan man samle og indløse samlet d. 1.oktober. Medlemmer indmeldt efter 1.oktober behøver ikke indløse licens (man må selvfølgelig gerne), da de ikke kan nå at være indmeldt 3 måneder det pågældende år. Klubberne må meget gerne indløse licenser løbende, hvis de vil sikre, at alle har en gældende ulykkesforsikring eller skal deltage i kurser, DM eller andet. 
Det er dog ikke et krav.