Øvrige puljer og fonde

DIF og DGI har opstillet en række puljer og fonde, som også kan søges af medlemmer af Dansk Karate Forbund.

·       DIF og DGI's initiativpulje

·       Rentefrie lån (op til 125.000 kr.)

·       FIB’s legat

·       Lokale- og anlægsfonden (fond/pulje)

·       Nordea Fonden, Lokalpuljen

·       Carlsberg Sportsfond

·       Tuborg-fonden

·       Spar Nord Fonden

·       Toms Guld Pulje

·       Always #Likeagirl Camp

 

For ansøgningsfrister, beskrivelse, ansøgningskrav mm. Kan følgende hjemmeside besøges, hvor DIF opdatere puljerne løbende: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Hvis I har yderligere spørgsmål, som ikke besvares i ovenstående link, så kan forbundets bredde- og udviklingskonsulent kontaktes på: konsulent@danskkarateforbund.dk