Øvrige puljer og fonde

Få her et overblik over puljer, fonde og støtte muligheder, der er som medlemsklub i Dansk Karate Forbund.Puljer og fonde


Pulje/Fond

Formål

Ansøgning

DIF og DGI’s foreningspulje

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Genåbner 1. marts 2020

Toms Guld Pulje

Nyt samarbejde mellem Toms og Danmarks Idrætsforbund giver 2 mio. kroner til at få flere familier ud og røre sig. 

Genåbner 1. april 2020

Always #Likeagirl Camp

Giv teenagepiger en unik oplevelse med idræt og ansøg om en DIF og Always #LikeAGirl Camp - og motiver endnu flere piger til at være aktive i foreningsidrætten.

Genåbner marts 2020

Idræt er for alle børn – Guldsmeden Hotels

Puljen ’Idræt for alle børn’ har til formål at hjælpe udsatte børn og unge under 18 år af økonomisk vanskeligt stillede forældre til at dyrke idræt.

 

Lokale- og Anlægsfonden

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Ansøgning året rundt

Nordea Fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. For os handler det gode liv om at være i balance - både med os selv og verden omkring os.

Ansøgning året rundt

Carlsberg Sportsfonden

Carlsberg Sportsfond er en del af Carlsbergs Mindelegat og har til formål at støtte dansk idræt, så flere får mulighed for at dyrke mere motion og skabe sociale relationer

Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode. Der kan højest søges om 15.000 kr.

Ansøgning året rundt

Tuborgfondet

Tuborgfondet har fokus på at styrke unges mulighed for at udvikle og deltage i fællesskaber. I kan søge støtte til lokale eller større projekter, som ligger indenfor et af tre indsatsområder: Styrke unges samfundsengagement, Forbedre unges jobmuligheder og Udvikle åbne, mangfoldige fællesskaber.

Ansøgning året rundt

Spar Nord Fonden

Spar Nord Fondens vision er ”at øge kendskabet til og sympatien for Spar Nord Bank ved at fremme udviklingen af sociale, kulturelle og kreative fællesskaber mennesker imellem".

Ansøgning året rundt
Støttemuligheder


Støttemuligheder

Formål

DIFs rentefrie lån

DIF giver normalt ikke direkte tilskud til idrætsforeninger og enkeltpersoner. Men der er dog nogle puljer og fonde samt rentefrit lån, der kan søges.

Kommunal støtte

Kommunerne kan støtte foreningerne på flere måder via folkeoplysningsloven.

Lokaletilskud

Kommunen skal stille egnede, ledige, offentlige lokaler og udendørsanlæg gratis til rådighed for idrætsforeninger.


 For ansøgningsfrister, yderligere beskrivelse, ansøgningskrav mm. kan forbundets Bredde- og Udviklingskonsulent kontaktes: konsulent@danskkarateforbund.dk