Breddepulje

Kan søges af A-eller B-klubber


Frist 1.december

 

Puljestørrelse i 2019
250.000 kr. 


OBS: tilskuddet er ikke afhængigt af hvor mange licensbetalende medlemmer som har deltaget i den indberettede aktivitet - klubbens tilskud afhænger kun af hvor mange licenser som er blevet indløst! 


Man få tilskud som er direkte proportionelt med antallet af indløste licenser:

·         For hvert 25 indløste licenser kan man få 1.000,- i tilskud

o   Har man fx 80 licenser = 3.000,-

·         Klubberne kan vælge at lægge deres licenser sammen og søge til et fælles projekt (sommerlejr, stævne, andet)

o   Er man fx en stilart bestående af 15 medlemsklubber med sammenlagt 1.000 licenser får man 40.000,- i tilskud

·         Hver medlemsklub kan søge 2 gange om året

o   Har man fx 30 licenser kan man få 1.000,- to gange 

o   Fx kan en medlemsklub søge individuelt 2 gange om året eller søge sammen med sin stilart den ene gang og individuelt den anden gang

 

Procedure og begrænsninger:

·         Man kan ikke søge midler til almindelig drift men til en afholdt aktivitet

·      Sammen med sin ansøgning skal man vedhæfte et referat på cirka 10-15 linjer sammen med 3-5 fotos fra aktiviteten – dette vil komme på forbundets hjemme- og facebookside. Det sendes til konsulent@danskkarateforbund.dk inkl. det konto nr. tilskuddet skal indsættes på.

·         På ansøgningen skal man tydeligt skrive hvilke medlemsklubber som er en del af ansøgningen samt hvilket kontonummer pengene ønskes overført til

·         Ansøgningen behøver ikke være motiveret og uddybende.

o   Fx kan man blot skrive at man som medlemsklub har afholdt klubmesterskab og ønsker at søge støtte til dette

o   Samtidig vedhæfter man referatet fra begivenheden samt 3-5 fotos

·    Bredde- og udviklingskonsulenten kontrollerer hvor mange licenser klubben/klubberne har indløst og beregner tilskuddet derefter.