Breddepulje

Kan søges af A- eller B-klubber

Ansøgninger skal indsendes inden 1. december - skal sendes til konsulent@danskkarateforbund.dk


OBS: tilskuddet er ikke afhængigt af hvor mange licensbetalende medlemmer som har deltaget i den indberettede aktivitet - klubbens tilskud afhænger kun af hvor mange licenser som er blevet indløst! 


Formålet med Breddepuljen er, at A og B klubberne i Dansk Karate Forbund kan få økonomisk støtte til et eller flere afholdte arrangementer. 
Så hvis din klub har afholdt klublejr, graduering, sodavandsaften, tematræning eller meget andet, så kan I søge breddepuljen. 
Se nedenfor hvordan I skal gøre. Hvem kan søge breddepuljen? 

 

A klubber med over 25 licenser kan søge breddepuljen 2 gange årligt
                  1 gang forår – baseret på det indberettede medlemstal
                  1 gang efterår – baseret på antallet af licenser

 

A klubber med under 25 licenser kan søge breddepuljen 1 gang årligt
                  1 gang enten forår (baseret på det indberettede medlemstal) eller
                             efterår (baseret på antallet af licenser)
                  Kan få tildelt 1000 kr. i tilskud


B klubber med minimum 25 licenser kan søge 1 gang årligt
                  1 gang efterår – baseret på antallet af licenser

 


Tilskuddet er direkte proportionelt med antallet af indløste licenser:

En medlemsklub, kan søge individuelt eller sammen med sin stilart ved at lægge deres licenser sammen og søge til et fælles projekt (sommerlejr, stævne, seminar mm.)

For hvert 25 indløste licenser får man 1.000,- i tilskud


  • Eks. Har man 80 licenser = 25 (licenser) x 3 = 3.000,
  • Eks. Er man fx en stilart bestående af 15 medlemsklubber med sammenlagt 1.000 licenser får man 40.000,- i tilskud 

 


Sådan søger du:

 

Man kan ikke søge midler til almindelig drift men til en afholdt aktivitet eller arrangement 

Klubbens ansøgning består af et referat på cirka 10-15 linjer sammen med 4-5 fotos fra aktiviteten – Referatet der skrives og billederne der sendes vil blive anvendt til en kortfattet artikel om det afholdte arrangement og dette vil komme på forbundets hjemmeside og i slutningen af hver måned vil det blive delt på forbundets Facebookside. 

Det sendes til konsulent@danskkarateforbund.dk inkl. de kontooplysninger tilskuddet skal indsættes på.
Bredde- og udviklingskonsulenten kontrollerer hvor mange licenser klubben/klubberne har indløst og beregner tilskuddet derefter.

For inspiration, kan tidligere ansøgninger ses under "Tilskud og puljer" --> "Breddepulje" --> "Hvem har søgt?"


Hvad ansøgningen skal indeholde:


  • På ansøgningen skal man tydeligt skrive hvilke medlemsklubber, der er en del af ansøgningen samt hvilket kontonummer pengene ønskes overført til. 
    Hvis der søges sammen fra flere klubber, bedes alle ansøgningsklubber give tilkende via mail til Bredde- og Udviklingskonsulenten, at de ønsker at søge breddepuljen.

  • Ansøgningen behøver ikke være motiveret og uddybende. Man kan blot skrive et kort resume på 10-15 linjer om det afholdte arrangement, samt vedhæfte 4-5 fotos fra begivenheden