Voucher-systemet er et tilbud til alle klubber som tegner et B-medlemskab.For hver 25 indløste licenser får klubben 1 voucher (værdikupon) som kan omsættes til en række ydelser efter eget valg. Formålet er at skabe større forbundsinvolvering for B-klubberne.

Er man B-klub skal man derfor huske at drøfte internt i bestyrelsen hvordan man ønsker sin voucher brugt. Ret derefter henvendelse til bredde- og udviklingskonsulenten: konsulent@danskkarateforbund.dk

En voucher skal indløses i samme år, den er optjent og kan ikke overføres til næste år.Bestyrelsen vil meget gerne have input fra klubberne. Voucher-systemet er fleksibelt og vil blive modificeret løbende efter behov. Så sig gerne til hvis I har gode forslag.
Følgende ydelser tilbydes fra 1.januar 2018 og har en værdi = 1 voucher:


1) DM - en voucher kan omsættes til gratis individuelle starter (værdi 1.000,-)


2) Uddannelse - en voucher kan omsættes til 2 gratis trænere på Børneinstruktør (værdi 2*500,-), 1 gratis træner på Licensinstruktør (værdi 950,-) eller 1 gratis modul på Forbundsinstruktør (værdi 900,-)


3) Landsholdskæmper - en voucher kan omsættes til et gratis besøg fra en senior landsholdskæmper som tager ud i klubben og afholder en inspirationstræning. Kontakt sekretariatet som så kontakter sportschefen.


4) Foreningsbesøg - en voucher kan omsættes til et besøg fra et bestyrelses-eller udvalgsmedlem, sportschef eller udviklings/breddekonsulent. Tag kontakt til sekretariatet og beskriv hvad I ønsker hjælp til/information om, så vi kan afgøre hvilken person det er mest hensigtmæssigt at sende ud. Det kan være at man får et bestyrelsesmedlem til at møde op til en generalforsamling eller bestyrelsesmøde og fortælle lidt om forbundet. Det kan også være at sportschefen kommer ud og snakker med trænerne om elitearbejde, eller et medlem af dommerudvalget som kommer ud og gennemgår reglerne.