Priser og nomineringer

Kåringer 2019


Eliteudvalget
- hylder med deres kåring en person, som har ydet en stor indsats i forhold til at skabe resultater eller aktiviteter i forbundet med udgangspunkt eliteudvalgets arbejde.

Dommerudvalget
- hylder en person, der i forhold til dommerudvalgets opgaver, har bidraget gennem året med at skabe resultater eller aktiviteter med udgangspunkt i dommervirket.

Stævneudvalget
- kårer blandt de nominerede personer, en bidragsyder der har gjort sig særligt bemærket i årets løb i forhold til deltagelse i eller afholdelse af stævner.

"Hovedkåringer"

Årets udøver
- Årets udøver er en person som har gjort sig ekstraordinært positivt bemærket med en præstation ud over det sædvanlige.

Årets karateklub
- Årets karateklub er en klub som har gjort sig ekstraordinært positivt bemærket med en præstation ud over det sædvanlige.

Du kan nominere en person ved at bruge nedenstående formular.


Navn på person der skal nomineres.

hvilken klub kommer nominerede fra

skriv hvorfor denne person skal nomineres