Ulykkesforsikring


Forsikringsaftale

Forsikringstager: Dansk Karate Forbund, Idrættens Hus 20 - 2605 Brøndby

Forsikrede: Licensindehavere i klubber/foreninger medlem af Dansk Karateforbund.

Policen gælder fra: 1. januar 2010.

Præmie pr. person 50,- kr.

Dækningsomfang: Ulykkestilfælde opstået under træning og konkurrence i både Dansk Karate Forbunds og klubregi.

Transport til og fra træning/kampe er ikke omfattet af tilbuddet, ligesom licenshavernes øvrige fritid heller ikke er omfattet af dette tilbud.

Forsikringssum: Ved varigt mén (100%) 100.000 kr.

Tandskade max. 10.000 pr. skade pr. person

Det er en forudsætning at forsikringstager opkræver præmien hos alle licenshaverne og afregner i et samlet beløb overfor Tryg.

Regulering: Præmien reguleres årligt den 1. januar, og fornyes i forhold til det gennemsnitlige antal licensholdere i det forgangne år.

Særlig klausul Uanset det forsikringsbetingelsernes punkt 3.3.1 nævnte, er tilbuddet udvidet til at omfatte farlig sport.

Forsikringsbetingelser: UL02 

Ved skade skal man kontakte Tryg på 70 33 25 25 og oplyse flg. police nr. 882 3000 001 548