Forsikringer

Når du har betalt din Dansk Karate Forbunds licens gennem din klub, er du dækket af forbundets kollektive ulykkesforsikring inkl. tandskadeforsikring. Det er derfor vigtigt at have sin licens med forbundet i orden. 

Trænere og ledere er udover Dansk Karate Forbunds kollektive ulykkesforsikringen også dækket af Danmarks Idrætsforbunds kollektive forsikringer.


Læs mere om Idrættens forsikringer her


Forsikringsaftale

Forsikringstager: Dansk Karate Forbund, Idrættens Hus 20 - 2605 Brøndby.

Forsikrede: Licensindehavere i klubber/foreninger, der er medlem af Dansk Karate Forbund.

Policens gælder fra: 1. januar 2010.

Dækningsomfang: Ulykkestilfælde opstået under træning og konkurrence i både Dansk Karate Forbund og klubregi.

Transport til og fra træning/stævner er ikke omfattet af tilbuddet, ligesom licensindehavernes øvrige fritid heller ikke er omfattet af dette tilbud.


Forsikringssum: Ved varigt mén (100%) 100.000 kr.

Tandskade max. 10.000 pr. skade pr. person. (DKarF har valgt at tilkøbe tandskadeforsikring til alle der tegner licens) 

Regulering: Præmien reguleres årligt d. 1. januar, og fornyes i forhold til det gennemsnitlige antal licensholdere i det forgangne år.

Særlig klausul uanset det forsikringsbetingelsernes punkt 3.3.1 nævnte, er tilbuddet udvidet til at omfatte farlig sport. Dvs. tandskader også er en del af ulykkesforsikringen. 

For at læse nærmere om forsikringsbetingelserne Klik her


Ved skade skal man kontakte Tryg på 70 33 25 25 og oplyse flg. police nr. 882 3000 001
548