Licens og kontingent

A/B/C


Forbundet indfører differentieret medlemskab fra 1.januar 2018Alle klubber skal tage stilling til om de vil have et A, B eller C-medlemskab.


Alle medlemskaberne koster 500,- i årskontingent og skal tegnes senest 1.februar.
A-medlemskab giver fuld adgang til forbundets tilbud og kræver at man indløser licenser på alle klubbens medlemmer. Der skal indløses senest 1.februar samt igen 1.oktober (på de medlemmer som er kommet til)


B-medlemskab giver delvis adgang til forbundets tilbud og kræver at man indløser minimum 25 licenser. Husk at B-medlemskab giver klubben 1 gratis voucher (værdikupon) per 25 licenser indløst. Læs mere om vouchers i menuen.


C-medlemskab er et form for passivt medlemskab.
Individuelle licenser koster 200,- fra 2018.


Læs mere i undermenuen hvilke tilbud de forskellige medlemskaber giver adgang til. Bestyrelsen kan løbende ændre medlemsfordelene i takt med udviklingen og vi modtager gerne input fra klubberne.


Læs også hvordan klubberne skal forholde sig administrativt til et A-medlemskab hvor alle skal indløse licenser. 


Licenser indløst senere end 1.august koster kun 100,- da de dækker kalenderåret


 


Licens v/klubskifte

Hvis du har licens i forvejen i en klub og ønsker at skifte til en anden klub, skal du indløse licens i den nye klub.

Du skal gøre følgende.

1. Meddele din gamle klub, at dit medlemsskab ophører og at du skifter dit licens.

2. Din nye klub skal indløse licens til dig via intranettet.