Ansøgning

Ansøgning om optagelse i Dansk Karate Forbund

HUSK!
Ved ansøgning skal klubbens vedtægter skal fremsendes til forbundets Bredde- og Udviklingskonsulent på
konsulent@danskkarateforbund.dk


Indtast stilart, fx. Shotokan JKA, Okinawa Goju-Ryu IOGKF

Vejnavn, nummer, postnummer og by

Vejnavn, nummer, postnummer og by

Vejnavn, nummer, postnummer og by

Vejnavn, nummer, postnummer og by