Ansøgning

Ansøgning om optagelse i Dansk Karate Forbund

HUSK!
klubbens vedtægter skal fremsendes til forbundet på
info@danskkarateforbund.dk