Ansøgning

Ansøgning om optagelse i Dansk Karate Forbund

HUSK!
klubbens vedtægter skal fremsendes til forbundets Bredde- og Udviklingskonsulent på
konsulent@danskkarateforbund.dk