Hvordan bliver min klub medlem?

 

Alle former for stilartsorganisationer og aktiviteter er tilladte og i fuld overensstemmelse med WKF's vedtægter.

Bemærk at fuld kontakt-klubber er meget velkomne under forbundets faner. Alle stilarter er velkomne, traditionelle såvel som sportslige.Hvordan bliver klubben medlem?
Begæring om optagelse skal fremsendes til forbundet på en officiel formular. Tryk på undermenupunktet der hedder "ansøgning".


Klubbens vedtægter skal endvidere fremsendes elektronisk til forbundets Bredde- og Udviklingskonsulent på: konsulent@danskkarateforbund.dk

Vedtægterne skal overholde DIF’s regler, samt godkendes af DIF - se vejledning til vedtægter her

Klubber, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab, kan på forretningsudvalgets beslutning associeres indtil førstkommende generalforsamling, hvor endelig optagelse kan besluttes.

Associerede klubber kan deltage i alle forbundets aktiviteter, men har ikke repræsentations- og stemmeret på generalforsamlingen.

Hvad koster det?
Prisen for medlemskab er kr. 500,- pr. år i klubkontingent for A, B og C klubber og intet klubkontingent for passive klubber (gratis). 


Medlemskab

Kontingent

Licenser

A

500 kr.

Alle

B

500 kr.

Min. 25

C

500 kr.

Ingen

Passiv

Gratis

Ingen


For A og B medlemskaber skal en personlig licens indløses. 
Alle medlemmer som ønsker at deltage i aktiviteter under Dansk Karate Forbund skal have gyldig licens. Den personlige licens har indbygget en ulykkesforsikring og en tandskadeforsikring.


Uddrag af vedtægerne godkendt på generalforsamlingen 14.maj 2016:

 

§ 2   Formål og definition

A.     Forbundets formål er at lede og udvikle samarbejde mellem danske amatørklubber hvilke der dyrkes karate.

B.     D.Kar.F. afholder stævner i henhold til (i) reglerne for World Karate Federation (”WKF”) og (ii) stilarter under D.Karf.F.

C.     Ved karate forstås i disse love traditionel og sportskarate, som kan indeholde følgende grundelementer:

1.     Kihon (grundteknik)

2.     Kata (sammensatte øvelser)

3.     Kumite (kamp mellem to eller flere personer)


D.    Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (“DIF”), WKF, European Karate
 Federation (“EKF”) og Nordic Karate Federation (“NKF”).

E.      Forbundet er underkastet DIF, WKF, EKF og NKF’s love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle i henhold hertil af organisationerne og deres organer trufne bestemmelser. Forbundet yder DIF og WKF samt disses organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF’s foranstaltning.