Hvordan bliver min klub medlem?


Bemærk at fuld kontakt-klubber er meget velkomne under forbundets faner. Alle stilarter er velkomne, traditionelle såvel som sportslige.

Alle former for stilartsorganisationer og aktiviteter er tilladte og i fuld overenstemmelse med WKF's vedtægter.Uddrag af vedtægerne godkendt på generalforsamlingen 14.maj 2016:


§ 2            Formål og definition

A.                   Forbundets formål er at lede og udvikle samarbejde mellem danske amatørklubber i hvilke der dyrkes karate.

 

B.                   D.Kar.F. afholder stævner i henhold til (i) reglerne for World Karate Federation (”WKF”) og (ii) stilarter under D.Karf.F.

 

C.                   Ved karate forstås i disse love traditionel og sportskarate, som kan indeholde følgende grundelementer:

 

1.            Kihon (grundteknik)

2.           Kata (sammensatte øvelser)

3.           Kumite (kamp mellem to eller flere personer)

 

D.                  Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (“DIF”), WKF, European Karate Federation (“EKF”) og Nordic Karate Federation (“NKF”).

 

E.                   Forbundet er underkastet DIF, WKF, EKF og NKF’s love, ordens- og udelukkelsesbestemmelser samt alle i henhold hertil af organisationerne og deres organer trufne bestemmelser. Forbundet yder DIF og WKF samt disses organer enhver bistand, der måtte forlanges til varetagelse af organisationens opgaver, herunder i samarbejde med organisationen at gennemføre fornøden dopingkontrol ved DIF’s foranstaltning.
Hvordan bliver klubben medlem?
Begæring om optagelse skal fremsendes til forbundet på en officiel formular. Tryk på undermenupunktet der hedder "ansøgning".


Klubbens vedtægter skal endvidere fremsendes elektronisk til forbundet til e-mail: info@danskkarateforbund.dk

Disse vedtægter skal overholde DIF’s regler samt godkendes af DIF - se vejledning til vedtægter her

Klubber, der opfylder forbundets kriterier for medlemskab, kan på forretningsudvalgets beslutning associeres indtil førstkommende generalforsamling, hvor endelig optagelse kan besluttes.

Associerede klubber kan deltage i alle forbundets aktiviteter, men har ikke repræsentations- og stemmeret på generalforsamlingen.

Hvad koster det?
Prisen for medlemsskab er kr. 500,- pr. år for klubber og kr. 200,- for personligt licens. Alle medlemmer som ønsker at deltage i aktiviteter under Dansk Karate Forbund skal have gyldig licens. Den personlige licens har indbygget en ulykkesforsikring og en tandskadeforsikring.