Medlemsskab

Medlemsskab af Dansk Karate Forbund:

 


Nyhedsbrev: Tilmeld dig forbundets nyhedsbrev øverst til højre i topmenuen på forsiden af hjemmesiden og følg løbende med i forbundets arbejde


Generalforsamling: Mød op på den årlige generalforsamling og vær med til at præge forbundet. Klubben skal huske at betale sit årskontingent for at have stemmeret. Klubben har 1 stemme per licens (indløst senest 1.februar). Du kan også løbende komme med input til bestyrelsen samt følge med i dens beslutninger som et led i forbundets Code of Conduct


Kontingent og licenser: Betaling af kontingent samt licenser sker gennem forbundets intranet som du finder øverst i topmenuen på forsiden. Din klub bliver forsynet med brugernavn og adgangskode som du senere selv kan ændre.

 

Modulet er designet til at håndtere hele forbundets medlemssystem, herunder indløsning og betaling af licenser, tilmelding til kurser, breddeaktiviteter, stævner mm.

 

Hver klub har deres eget lukkede medlemssystem, som kun klubben og sekretariatet har adgang til. 

 

Klubberne opdaterer selv deres medlemliste i medlemssystemet, herunder oprettelse af nye medlemmer, ændring af nuværende medlemmer og sletning af medlemmer, der ikke længere er i klubben.


 

Indberet medlemstal: Klubben skal hvert år inden 31.januar indberette sit medlemstal til det Centrale Forenings Register. Se hvordan her


DM: Deltagelse i DM og andre stævner arrangeret af DKarF. Hvis klubben ønsker at deltage til DM skal der oprettes en profil på sportdata hvor kæmpernes/coachenes oplysninger samt foto uploades. Husk at indløse rettidig individuelle licenser på kæmperne og coachene


Hjælp til at arrangere stævner: Mulighed for at få hjælp til at afvikle egne stævner. Kontakt dommerudvalget og stævneudvalget for hjælp


Elitearbejde: Prøve kræfter med forbundets elitearbejde som inkluderer landshold i kata og kumite (fra 14 år) samt 4 talentcentre (fra 12 år i kumite og 10 år i kata). Læs mere om Eiltearbejdet og de mange flotte resultater her


Træneruddannelse: Mulighed for at uddanne klubbens trænere gennem forbundets uddannelseshus


Økonomisk tilskud: Klubben kan få tilskud til afholdelse af diverse arrangementer i forhold til hvor mange licenser de indløser. Kræver A-eller B-medlemskab. Læs nærmere om breddepuljen eller ring og snak med sekretariatet


Dommeruddannelse: Mulighed for at tage en dommer-eller officialuddannelse i WKF-karate


Dangrader: Ansøge om WKF-dangrader. Læs mere her


Juridiske problemer? :Få hjælp fra Ordens-og Amatørudvalget hvis din klub kommer i juridiske problemer


Hjælp?: Kontakt Tejs Damkjær på sekretariatet hvis I har administrative spørgsmål på 43 26 27 80