Bredde

Breddepulje

Læs i menuen til højre om forbundets nye breddepulje på 320.000 som alle klubberne kan ansøge.Foreningsbesøg

Det er forbundets ambition at alle medlemsklubberne skal have et foreningsbesøg hvert 5.år. Dette besøg sker mellem en repræsentant fra forbundets bestyrelse og medklubbens bestyrelse. 

Formålet er at styrke dialogen og mindske afstand mellem klub og forbund. Under besøget skal et spørgeskema udfyldes og klubberne kan give input til forbundet og høre om de muligheder som er i forbundet.

Kontakt gerne bestyrelsen eller sekretariatet hvis i ønsker et besøg snarest.