WKF-dangrader

RETNINGSLINIER FOR ANSØGNING OM WKF DANGRAD I DANSK KARATE FORBUND

 

Ansøgninger vil blive indsendt til WKF to gange årligt med ansøgningsfrist 1.juni og 1.december.


Vigtigt: der kan ikke springes i grader, forstået på den måde at man kun kan ansøge om at få en allerede opnået grad i sit eget system overført til WKF-systemet.


Indledning

Jævnfør WKF Rules, regulations and commissions - Regulation og Dan grades homologation, er Dansk Karate Forbund anvarlig overfor WKF i forhold til ansøgninger om registrering af internationale Dangrader i WKF.

 

Personer der ønsker at søge om en WKF-grad skal udfylde et skema der kan downloades her og sende det til: info@danskkarateforbund.dk . Ansøgningen vil efterfølgende blive behandlet i bestyrelsen. Hvis den bliver godkendt får ansøgeren besked om hvordan betalingen håndteres. Ansøgninger vil blive samlet sammen og sendt videre til WKF højest to gange årligt.

 

Af regulativets artikel 6. fremgår det, at Dansk Karate Forbund alene er ansvarlig for godkendelser op til og med 7. Dan. 


Der kan ikke ansøges om 8.dan, 9.dan eller 10.dan i WKF. De uddeler selv disse grader på eget initiativ og ikke på anmodning fra de nationale federations.

 

Af regulativets Appendix 1 fremgår det, at der er tre krav som skal opfyldes for at kunne

opnå en Dangrad under WKF: Alder, års træning og år mellem de enkelte Dangrader.

 

 

Dan

År mellem

Dangrad

Mindste alder

Års træning

1

-

15

3

2

2

17

5

3

3

20

8

4

4

24

12

5

5

29

17

6

6

35

23

7

7

42

30

8

8

50

38

9

tildeles10

tildeles 

Ansøgningsskema

Kun medlemsklubber under Dansk Karate Forbund kan indsende ansøgsskema om WKF grad. For at personer kan opnå WKF grad, skal der foreligge gyldig licensbetaling.

 

Ved ansøgning om WKF grad fra og med 8. Dan, skal der medfølge et ekstra karatefagligt CV på engelsk.

 

 

Prisliste i DKK

Dangrad

WKF Diplom

1. Dan

1500

2. Dan

1500

3. Dan

1500

4. Dan

1800

5. Dan

2100

6. Dan

2500

7. Dan

2800