Uddannelsespuljen

Puljestørrelse i 2019
 50.000 kr.
 


Forbundet vil fremover satse stærkt på at lave uddannelsesforløb i samarbejde med stilarterne. 

Hvis Jeres stilart/organisation er interesseret i at søge uddannelsespuljen bedes I kontakte sekretariatet for at høre om en aftale kan laves.

I grove træk kan der laves et forløb hvis 3 eller flere klubber laver instruktøruddannelse og der udpeges en kontaktperson.

Hvis forløbet bliver godkendt kan man få 15 kroner per instruktørtime. Fx hvis en organisation samler 25 instruktører 4 timer 4 gange årligt, bliver regnestykket 15 * 25 * 4 * 4 = 6.000,-