Ansøgninger og udtagelser

Sådan kommer jeg på talentcenter eller landshold
(opdateret 27.juni 2019):
 

Der indføres fysiske test til landsholdet - men først fra efteråret!

Se her hvilke test det drejer sig om - så har klubberne mulighed for at forberede sig og kontakte Eliteudvalget i god tid, hvis der er spørgsmål.
Senest den 01.november 2019 skal der søges om pladserne til forår 2002

Ansøgningsskemaerne skal sendes klubvis til tejsdamkjaer@gmail.com

Bliver opdateret når de nyeste skemaer er klar

I menupunkterne til højre kan du læse mere om hvordan du bliver udtaget til både talentcenter, landshold og titelmesterskaber


Du skal være fyldt 14 år for at komme i betragtning til landsholdet. Du skal som udgangspunkt have den nødvendige alder når sæsonen starter op. Dispensationer kan blive givet efter vurdering af landstrænerne. 

Du skal være 12 år for at søge optagelse på kumite talentcenter og 10 år for at søge optagelse på kata talentcenter.