Ansøgninger og udtagelser

Sådan kommer jeg på talentcenter eller landshold
(opdateret 04.november 2018):
 
Senest den 26.nov 2018 skal der søges om pladserne til forår 2019

Ansøgningsskemaerne skal sendes klubvis til tejsdamkjaer@gmail.com

Klubberne skal maksimalt udfylde 4 dokumenter:
Word - kata landshold


I menupunkterne til højre kan du læse mere om hvordan du bliver udtaget til både talentcenter, landshold og titelmesterskaber


Du skal være fyldt 14 år for at komme i betragtning til landsholdet. Du skal som udgangspunkt have den nødvendige alder når sæsonen starter op. Dispensationer kan blive givet efter vurdering af landstrænerne. 

Du skal være 12 år for at søge optagelse på kumite talentcenter og 10 år for at søge optagelse på kata talentcenter.