Information fra bestyrelsen

"Code of Conduct"

15.december 2013 har bestyrelsen i DKarF vedtaget at øge informationsniveauet til medlemsklubberne.

Bestyrelsen har vedtaget et såkaldt: "Code of Conduct" - et dokument som beskriver hvordan beslutninger bliver taget og ført til referat, hvad som skal være tilgængeligt for medlemmerne og hvordan interessekonflikter bliver håndteret. Læs selv her.

I undermenuerne kan du blandt andet downloade bestyrelsens vision samt få adgang til regnskaber & budgetter, referater fra bestyrelsesmøder & generalforsamlinger, samt se hvornår bestyrelsen holder næste møde (inklusive dagsorden) så medlemsklubberne kan indsende forslag i god tid til bestyrelsen.