Stævneudvalg

Fra venstre: Arnar, Linda, Merete, Mads

Merete Katborg

– Formand for stævneudvalget og bestyrelsens repræsentant
– Stævneansvarlig ved stævner afviklet af Dansk Karate Forbund
– Rådgiver og sparringspartner for stævneafviklende klubber
– Kontaktperson ved udlån af udstyr
Telefon: +4540340466
E-mail: merete@danskkarateforbund.dk

Linda Bech-Holm 
Koordinering af officials
– Planlægning og afvikling af official uddannelse
Synliggørelse af officials på Sportdata og på forbundets hjemmeside
Sparring ift Officialhåndbogen og udvikling af rollerne

Arnar Olafsson 

– Sportdata systemansvarlig
– Opstilling af netværk mv til Forbundets stævner
Uddannelse af officials i samarbejde med Linda
Indkøbsansvarlig ift. laptops og skærme
Udvikle nøglepersoner til Troldmandens Lærling

Mads Kold 

– Er kommunikationsministeren og den, der sørger for at resten af udvalget – og andre, leverer kommunikation ift. et årshjul, der skal udarbejdes. Vi skal have en kommunikationsstrategi/-plan så vi får synlighed for stævneudvalget og de aktiviteter, vi har hen over året.
– Skabe en unik linje i hvordan vi kommunikerer og tonen i det vi gør (tæt på modtageren)