DU-Økonomi
Dommerafregning

 

Hvis du af Dansk Karateforbunds dommerudvalg er udsendt til stævne som dommer skal følgende ting gøres:

·         Efter stævnet udfyldes en ”rejseafregning” som kan downloades her med informationer om navn og adresse, aktivitet, dato, stævne, transport og oplysning om kontonr., hvortil honoraret kan indbetales

·         relevante bilag vedlægges

·         Rejseafregning + evt bilag sendes til Lars Sørensen: larssorensen9@gmail.com

·         Rejseafregning + evt bilag sendes max 2 uger efter stævnets ophør.

·         Anne Kjøng sender efter godkendelse rejseafregning + evt bilag til forbundets kasserer, og det tilstræbes, at pengene er udbetalt senest 4 uger efter modtagelsen/deadline af rejseafregning + evt bilag.

 

Kursusafregning

 

Et dommerkursus afholdt i klubregi, hvor klubben har udlæg for udgifter, som Dansk Karateforbunds dommerudvalg iflg reglerne skal betale:

 

·         Der skal udfyldes en ”rejseafregning” som kan downloades her ……… med informationer om navn og adresse, aktivitet, dato, klub og oplysning om kontonr., hvortil honoraret kan indbetales

·         relevante bilag vedlægges

·         Rejseafregning + bilag sendes til Lars Sørensen: larssorensen9@gmail.com

·         Rejseafregning + bilag sendes max 2 uger efter kursets ophør.

·         Anne Kjøng sender efter godkendelse rejseafregning + bilag til forbundets kasserer, og det tilstræbes, at pengene er udbetalt senest 4 uger efter modtagelsen af rejseafregning + bilag.

 

Dommerstøtte

Det er som dommer muligt at søge økonomisk støtte til udvikling i form af deltagelse ved internationale stævner.

 

·         A/A referees kan søge støtte til udviklings turneringer 

·         EKF/WKF dommere kan søge til udviklingsrejser og vedligeholdelse af licenser  

·         ”Spirer” kan søge støtte til udviklingsrejser 

 

En ansøgning skal sendes til larssorensen9@hotmail.com. Herefter vil den blive behandlet. I ansøgningen skal fremgå Navn, dommergrad, hvilken turnering samt dato, og om man tidligere har søgt om støtte i det givne år.

Når støtten er bevilget, vil den komme til udbetaling efter endt rejse, idet bilag for udgifter ligger til grund for støttens størrelse. Der kan anvendes bilag for hotel og transport – fly, tog, km, bro osv. Det udbetalte beløb kan ikke overskride givne max beløb. Hvis der er bilag for mindre end max-beløb vil støtten svare til de dokumenterede udgifter.

Der er et begrænset antal støtter pr kategori og DU vil fordele støtterne i forhold til ansøgninger. Hvis man én gang har fået bevilget en støtte, vil DU vurdere om man kan få støtte igen samme år ud fra princippet om, at så mange som muligt skal have mulighed for støtte.