Dommerhjælp til stævner

Står du/I og skal afholde et stævne (primært Kategori 2 / sekundært Kategori 1) tilbyder vi dommermæssigt at komme og hjælpe til med afviklingen, således at stævnet afvikles efter D.Kar.F.´s kampregler.

 

D.U. støtter stævner i det omfang det er muligt jf. budgettet.

Stævnearrangøren er selv ansvarlig for invitation/indkaldelse af dommere til stævnet, og ud fra de inviterede dommere udvælger D.U. den/de ansvarlige forbundsdommere.
 
Såfremt nedennævnte opfyldes, vil D.U. støtte stævnet med min. 1 ansvarlig forbundsdommer, som har til formål at dømme og sikre at stævnet afvikles jf. dansk WKF-regelsæt i tæt samarbejde med stævneledelsen og D.U.
I forbindelse med invitation af nationale dommere, skal stævneansvarlige selv 
foranstalte dette. Dette varetages IKKE af D.U.

I forbindelse med invitation af internationale dommere, skal dette ske i samarbejde 
med D.U.  Dommerlisten sendes snarest muligt til D.U., med forslag, hvorefter anbefaling fra D.U. vil følge.

SENEST 1 mdr. før stævnet skal stævnearrangøren sende en mail til D.U.-stævneansvarlig, Milan Holck Nielsen
hvor flg. oplysninger vedr. stævnet SKAL indgå:
 
1. Bekræfte at stævnet afholdes jf. senest opdateret danske WKF-regelsæt.
2. Antal Tatami ift. forventet deltagerantal.
3. Antal erhvervede dommere (min. 6 pr. Tatami) medmindre andet aftales med D.U.
4. Dommerliste (navn og licens)
5. navn på chefdommer (telefon og email)
6. evt. ønsker om dispensation ift. gældende kampregler og konkurenceregulativ, samt udførlig begrundelse hvorfor.
7. Tid/sted for dommer- og coach briefing.
8. Stævnearrangør (kontaktperson, telefon og email)
 
 
SENEST 14 dage før stævnet respons fra D.U.-stævneansvarlig til stævnets kontaktperson med flg. oplysninger:
 
- Bekræftelse/annullering af D.U.-samarbejde ift. info.
- Navn på udvalgte forbundsdommer(e) (D.Kar.F. står for honorar/rejseudgifter, hvor samkørsel).
- Godkendelse af chefdommer
 
Såfremt ovenstående procedure ikke følges, kan DU. (D.Kar.F.) ikke støtte/godkende stævnet, medmindre andet er aftalt. 

Med sportslig hilsen
D.Kar.F. dommerudvalg, december 2015.