Om forbundet

Dansk Karate Forbund har klubber og medlemmer geografisk fordelt over hele landet. Derudover arbejder mange forældre og andre frivilligt som dommere og officials ved forbundets mange aktiviteter. Karate har ud over det rent sportslige plan også vist sig at være en god integrationsgenerator, hvor ikke mindst karatens værdier og disciplin giver en positiv udvikling af de unge.

Karatens værdisæt = karate-do

1)
Søg en god og positiv karakter gennem træning af krop og sjæl.

2)
Vær trofast overfor dig selv og andre- i karate er loyalitet og trofasthed over for kollegaer, familie og venner vigtig.

3)
Vær stræbsom og altid kritisk med det, du laver. Dette gælder i alle forhold – prøv løbende at gøre det lidt bedre hver dag.

4)
Respekter andre, vær ikke hovmodig, vis respekt for andre, vær høflig og omsorgsfuld i din omgang med andre mennesker.

5) Sig tak som et udtryk for taknemmelighed for, at andre bruger deres tid på at dygtiggøre dig som elev og menneske.
Karate-do drejer sig ikke om sejre eller nederlag, men om fuldstændiggørelsen af den udøvendes karakter.


Karatetræning består af tre hovedelementer:

Kihon
Kihon er indlæring af grundteknikker som parader, stød, slag og spark, og har til formål at indøve bevægelserne rent teknisk. Det vil sige, præcision, kraftkoncentration og reflekser. Kihon er således grundpillen i karatetræningen. Selvom det måske kun er et spørgsmål om få år for at lære dem, vil total beherskelse af den enkelte teknik måske aldrig komme, selv efter livslang træning.

Kata
Kata er den ældste form for karatetræning. Katatræning er kamp mod flere usynlige modstandere. Kata er en serie af teknikker, der udføres i en bestemt rækkefølge og som stiller store krav til teknik, koordination, balance, timing og koncentration. Træning af Kata er en meget vigtig del af Karate. De første Kata'er er relativ korte og simple, men senere bliver de længere og mere avancerede.

Kumite
Kumite er kamp mod en eller flere fysiske modstandere, og giver mulighed for at "afprøve" de Karate færdigheder, som man har opnået gennem træning af Kihon og Kata. Måden at træne Kumite på, er gennem et sæt angrebs og forsvars rutiner.