Kære klubber

 

Nye vinde fra Danmark Idræts Forbund

Dansk Karate Forbund er i en rivende udvikling. Vi er det største kampsportsforbund med det højeste medlemstal og den største fremgang.

Vi skriver til Jer, for at sætte Jer bedre ind i hvordan spillereglerne fra DIF er fundamentalt forandret. Det har tvunget os til en række tiltag i fremtiden, som I blandt andet kan se ud af det forslag vi har stillet til behandling på den ordinære generalforsamling. Forslaget kan ses i dette brev.

Førhen skulle specialforbundene jagte en masse points til fordelingsnøglen og iværksætte en masse aktiviteter, der siden skulle indberettes og godkendes af DIF. Det var derfor, vi før havde en udviklingskonsulent. Vores økonomiske støtte fra DIF var direkte afhængig af hvor mange af disse aktiviteter vi kunne producere og få godkendt.

Fremadrettet skal det enkelte specialforbund lave 4-årige strategiaftaler med DIF, som sætter rammen for vores økonomiske støtte. Det betyder at forbundene i højere grad selv kan bestemme, hvilke aktiviteter vi kan drive og udvikle. I den forbindelse har DIF lavet en analyse af det enkelte specialforbund og påpeget faktorer for Dansk Karate Forbund:

·        Vi er for afhængige af DIF-midler

·        Vi har for få ansatte til at drive forbundet

·        Vores egenkapital er for høj

 

Den økonomiske konsekvens af DIF’s analyse

Vores omsætning er alt for lille, fordi vi næsten kun har de midler vi får fra DIF. Vi får knap 2,1 mio. i tilskud årligt fra DIF. Derudover bliver der indløst cirka 4.000 licenser fra vores 12.000 medlemmer. Licensen koster 100,- og heraf betaler DKarF 50,- til Tryg for den ulykkesforsikring som følger med licensen. Der bliver indløst klublicenser for knap 50.000,-. Det betyder at vi kun får tilført 250.000,- til vores økonomi fra medlemsklubberne. Og da vores breddepulje er på 320.000,- vil vi ganske enkelt ikke kunne fortsætte med drive forbundet med det nuværende aktivitetsniveau hvis vi ikke gør noget. Til sammenligning indløser Dansk Taekwondo Forbund cirka 8.000 licenser til 200,- stykket.

Vi har ikke tænkt os at vores forbund skal gå ned i gear. Tværtimod. Men hvis vi ikke gør noget, vil det ske. Hvis vi ikke ansætter hvad der svarer til en ekstra fuldtidsstilling, vil DIF ikke give os de samme midler som vi har fået før, da de så ikke har tillid til at vi kan løfte opgaven. Og hvis vi ikke hæver vores indtægter vil vi blive tvunget til at skære i budgettet for at få råd til en fuldtidsstilling som med løn, pension, udgifter osv. vil beløbe sig til cirka 500.000,- årligt.

 

En nødvendig licensstigning

Derfor har vi valgt at hæve licensen til et niveau man også ser i andre forbund. Forbundsandelen på 50,- har været uændret siden tidernes morgen og er helt utidssvarende i forhold til stigningen i de udgifter, som er nødvendige for at drive et moderne forbund.

Bestyrelsen foreslår derfor at den individuelle medlemslicens hæves fra 100,- til 200,-

 

Differentieret medlemskab (A, B og C-medlemskab)

Vores egen analyse viser også, at der nødvendigvis ikke er sammenhæng mellem hvor meget klubberne betaler i licenskroner, og hvor meget de benytter sig af forbundets dyre aktiviteter.

Derfor har vi foreslået et differentieret medlemskab for at skabe retfærdighed. Så de klubber, der fx har udøvere på talentcenter og landshold eller vil låne måtter eller søge breddepuljen, bliver nødt til at indløse licenser på alle deres medlemmer og tegne et A-medlemskab, som giver adgang til dette. For vi har naturligvis forståelse for, at ikke alle klubber ønsker at tage del i vores elite-eller stævneaktiviteter.

Kan man nøjes med at deltage i kurser og stævner kan man tegne et B-medlemskab, som kun kræver minimum 25 licenser.

Eller man kan vælge et passivt medlemskab (som kun kræver det årlige klubkontingent på 500,-) hvis man er tilfreds med blot at kunne ringe til sekretariatet eller bestyrelsen for at få hjælp samt kunne bryste af sig af at være en del af DKarF, DIF og den olympiske karate som fx betyder, at alle trænere automatisk er forsikret (gennem DIF).

Der er en del medlemsklubber, som ikke benytter sig af forbundets tilbud. Vi må erkende at vi ikke har kunnet gøre forbundet relevante nok i deres øjne. Så derfor er det i samarbejde med DIF et satsningsområde i vores nye strategiaftale i fremtiden - men det kræver ressourcer.

 

Hvordan får klubberne råd til licensstigningen og et A-medlemskab?

De fleste af de klubber, som i forvejen indløser licenser til alle, vælger at opkræve pengene fra medlemmerne over kontingentet. En licens til 200,- svarer til en kontingentstigning på knap 17 kroner om måneden i forhold til ikke at indløse licenser overhovedet. Og det har de fleste råd til. Erfaringerne fra de klubber, som allerede benytter sig af denne model viser, at enkelte stiller spørgsmålstegn til ændringerne i starten, men det bliver hurtigt den nye praksis og klubben kan så glæde sig over de mange breddepenge de kan søge, den indflydelse via stemmer til generalforsamling den får, og de muligheder det giver i fremtidens forbund.

Så bestyrelsen håber meget på forståelse og støtte til disse tiltag både til Generalforsamlingen og i fremtiden.

 

Fremtiden hos DKarF med flere ansatte

Vi har fået 2 strategiske spor godkendt af DIF:

1.      Klubudvikling

2.      Talent-og elite

Ambitionen er at ansætte en udviklingskonsulent på halv tid for at varetage det første spor og en sportschef på halvtid til det andet spor.

Det vil give en uhørt sammenhængskraft i forbundet, at der udover en fuldtidsansat Forbundssekretær vil være 2 faste medarbejde til at være kernen i den daglige drift. Det er desuden nødvendigt for at DIF vil bibeholde deres tilskud på vores nuværende niveau.

Vi skal indsamle al den erfaring som ligger i klubberne, og sørge for at den når ud til klubberne der hvor behovet er. Forbundet skal kunne tilbyde hjælp til hvordan man håndterer medlemsdatabaser, hjemmesider, søgning af fonde, rekrutterer frivillig arbejdskraft, håndterer integration, bliver mere professionelle, ansætter deres trænere – der er kun de begrænsninger vi selv sætter.

Det sportslige niveau skal også løftes så vi ikke mister terræn til alle de nationer som allerede nu er i gang med deres OL-vision. Derfor har vi også taget kontakt til Team Danmark, for (forhåbentlig) at komme under deres vinger igen.

Vi håber at dette skriv kan være med til at kaste lys over de udfordringer og beslutninger vi står overfor.

Bestyrelsen står selvfølgelig til rådighed til besvarelse af spørgsmål klubberne måtte have. Kontakt Formand Thomas Bjuring på 22 47 44 49 eller Sekretariatet på 46 26 27 80.

Mvh Bestyrelsen DKarF

 

 

Brøndby 08.marts 2017

 

Forslag fra bestyrelsen – differentieret medlemskab og forhøjet licens

 

Der skal stemmes om forslaget som en samlet helhed. Motivation for forslaget er medsendt.

 

Bestyrelsen foreslår at den individuelle medlemslicens hæves fra 100,- til 200,- om året.

 

Bestyrelsen foreslår indførelsen af et diffentieret klubmedlemskab med termerne A, B og C-medlemskab. Et A-medlemskab stiller større forpligtelser men giver også adgang til mere. Herefter følger B og så C. Klubberne kan frit vælge det medlemskab som passer til deres behov. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen senest 1.februar.

 

·        A-medlemskab: klubben skal indløses licenser på alle medlemmer af foreningen

·        B-medlemskab: klubben skal indløse minimum 25 licenser

·        C-medlemskab: ingen krav om licenser

 

Det er den til enhver tids siddende bestyrelse som bestemmer hvilke fordele de forskellige medlemskaber giver adgang til, da man ikke kan forudse hvilke tilbud vi kommer til at have i fremtiden. Det er også den til enhver tids siddende bestyrelse som bestemmer hvordan medlemskabets administrativt skal kontrolleres. Det er den nuværende bestyrelses intention at følgende tilbud skal kædes sammen med medlemskaberne:

 

·        A-medlemskab: giver adgang til alle forbundets tilbud

·        B-medlemskab: giver adgang til deltagelse i stævner og kurser, søgning af midler fra uddannelsespulje, godkendelse af dangrader i WKF, adgang til det kommende voucher-system (se forklaring nederst) men IKKE adgang til talent-og elitearbejde, breddepuljen samt logistisk støtte til egne afholdte stævner herunder hjælp fra dommere og officials og lån af stævneudstyr herunder måtter.

·        C-medlemskab: et form for passivt medlemskab som medfører de fordele, der er ved at være en del af Danmarks Idræts Forbund, man har også adgang til rådgivning fra sekretariat, bestyrelse og udvalg men man kan ikke deltage i aktiviteter selvom man indløser licenser på sine medlemmer.

 

Forklarende note til Voucher-system:

·        for at aktivere klubberne mere i forbundet og for at gøre licenserne mere attraktive indfører bestyrelsen et system hvor klubberne får tildelt vouchers (kuponer) i forhold til hvor mange licenser de indløser. Disse vouchers kan bruges til mange forskellige ting og vil blive konstant videreudviklet – det kan fx bruges til at komme gratis på trænerkurser, få besøg af landstræner eller sportschef, gratis tilmelding til DM, klubudviklingsprojekter og mange andre ting. Konceptet er under udvikling og vi modtager gerne input.

 

Bestyrelsen DKarF

 

 

Seneste nyt


Nye Licensinstruktører
17 engagerede kursister bestod Licensinstruktør i Kolding 12.-13.januar
15. januar 2019


Katrine Pedersen og Michel Corbalan nomineret til fornemme priser
Der var stor anerkendelse i retning af Danmarks pt 2 største karateatleter. 22 årige Katrine Pedersen og 20 årige Michel har i 2018 opnået enestående og historiske resultater. Det er ikke gået ubemærket hen.
9. januar 2019


WKF afskaffer dissidens-begrebet
WKF har på kongressen i Madrid (november 2018) besluttet at afskaffe dissidens-begrebet.
Dansk Karate Forbund kan derfor med glæde meddele alle karateklubber i Danmark, at de kan søge optagelse i forbundet uanset tilhørsforhold, og at alle klubber må træne og konkurrere frit
17. december 2018


Dommerkursus i nye kataregler
Dommerudvalget holder kursus i Ishøj 12.-13.januar for både nye og gamle dommere
14. december 2018


Danmark bedst for syvende år i træk
Danmark topper medaljetabellen ved et historisk stort Nordiske Mesterskaber i karate
27. november 2018


Nordens stærkeste karate-kaer samlet i Finland
Nordens absolut stærkeste karate-kaer samlet til de nordiske mesterskaber
23. november 2018


Forbundet søger en bredde- og udviklingskonsulent8. november 2018


Danmark er VM klar - trods skader
2018-udgaven af Karate World Championships er ved at blive den største karate event nogensinde. Mesterskabet, der afholdes i Madrid (Spanien) fra 6. til 11. november, slår alle rekorder.
5. november 2018


Ferielukket uge 4212. oktober 2018


Nye Børneinstruktører
15 veloplagte instruktører gennemførte Børneinstruktør-kurset i Herning 22.september
24. september 2018


Åben fredagstræning i Bosatsu - kumite22. august 2018


Tilskudspulje for stævnearrangører
Har du arrangeret et stævne i samarbejde med Dansk Karate Forbund har du mulighed for at søge midler til afviklingen.
20. august 2018


Reduceret pris på licenser2. juli 2018


Philip Carlsen stopper på landsholdet
Philip fylder 32 i år, og har valgt at prioritere sin trænergerning i Bushi, sin familie og sit arbejde.
Dermed bliver en lang og loyal landsholdskarriere lagt på hylden.
1. juli 2018


Hvad dræber talentet i dig?
Er det økonomien, som sætter en dræbende stopper for, at ens evner, ens talent - vil forblive nedgravet?
23. juni 2018


Laura Lyck er direkte kvalificeret til Ungdoms OL
16 årige Laura Lyck fra Egedal Karate Klub har gjort noget ganske historisk. Det er første gang at Karate er med på OL programmet for ungdom
8. juni 2018


God succes for de åbne kaffemøder i Dansk Karate Forbund
De første skridt for udviklingen af talent og elitestrategi 2024 er taget. Kaffemøder på Sjælland og i Jylland er blevet afholdt med stor tilslutning fra de danske karate klubber.
7. juni 2018


Nye Forbundsinstruktører
15 veloplagte kursister gennemførte i weekenden 1.modul i Ishøj
3. juni 2018


Tør du godt forfølge dit talent?
Har alle mennesker enestående evner? Er det rigtig, at hvert individ indeholder et ganske særligt potentiale fra barnsben, der bare venter på at blive sat i gang?

20. maj 2018


De indledende kampe for Danmark ved senior EM
EKF Senior EM, Novi Sad - Serbien 2018
12. maj 2018