• Nye Børneinstruktører
    Stort tillykke til de 19 instruktører som nu kan kalde sig Børneinstruktører under DKarF
  • Samarbejdsaftale med DAI
    DKarF og DAI har indgået en ny aftale, som er istandsat gennem DIF. Det er en fornuftig aftale som kommer begge parter til gode.
  • ABC - ny medlemsstruktur
    Som besluttet på generalforsamlingen indfører forbundet differentieret medlemskab fra 1.januar 2018.